PROCEDURI DE SIGURANȚĂ

În cadrul proiectului ”Solidar Social” derulat în parteneriat de către DGASPC Sector 6 și Asociația Adi Hădean, constând în prepararea zilnică a unei mese calde, destinată personalului medical mobilizat în cadrul unităților spitalicești de pe raza municipiului București, în contextul răspândirii intracomunitare a epidemiei covid 19, respectiv beneficiarilor aflați în evidențele DGASPC Sector 6, selectați în funcție de stringența nevoilor individuale – persoane vârstnice singure/ alte persoane aflate în situații excepționale.

Se instituie următoarele proceduri obligatorii:

1. La momentul admiterii în cadrul proiectului, voluntarul incheie un contract înregistrat la Asociația Adi Hădean. Un exemplar în copie, însoțit de o copie a actului de identitate, sunt remise coordonatorului proiectului.
2. Atât voluntarii cât și angajații DGASPC participanți la proiect semneaza o declarație pe proprie răspundere privind faprul că nu prezintă niciun simptom asimilabil unei suspiciuni de infectare cu virusul Sars Cov 2.

1. Singura cale de acces utilizată pentru accesul în incinta cantinei este intrarea principala (dispre Calea Crângași). Aceasta este clar delimitată și semnalizată.
2. Excepție de la regula generală menționată la pct 1, se permite accesul dinspre rampa situată în spatele incintei cantinei spre magazia de alimente, exclusiv în scopul recepției, preluării și depozitării produselor alimentare necesare desfășurării activităților în cadrul proiectului.
3. Excepție de la regula generală menționată la pct 1, se permite accesul dinspre bucătărie înspre rampa situată în spatele incintei cantinei, exclusiv la momentul încărcării produselor care urmează a fi livrate beneficiarilor.
4. În perimetrul bucătăriei au acces exclusiv voluntarii și angajații DGASPC care desfășoară activitățile de preparare a alimentelor.
5. Excepție de la regula generală menționată la pct 4, se permite accesul în incinta bucătăriei, exclusiv persoanelor desemnate ca responsabili de magazia de alimente precum și unui reprezentant al Asociației/DGASPC desemnat în vederea realizării materialelor de promovare. Prezența acestora este admisă pentru maximum 2 intrări a câte 5 minute pe zi.
6. Orice altă persoană participantă in cadrul proiectului sau având statut de invitat, are acces exclusiv doar până în perimetrul salii de masă a cantinei (prima încăpere după holul de acces în clădire).

1. La intrarea principala în cantină respectiv rampa din spatele incintei se instaleaza presuri cu soluție dezinfectantă.
2. Pe holul de acces al intrării principale, la calea de acces în bucătărie, respectiv calea de acces în magazia de alimente sunt instalate presuri cu material adeziv.
3. Pe holul de acces al intrării principale este amenajat un spațiu rezervat exclusiv păstrării pieselor de îmbrăcăminte (ex. paltoane, etc) dispensabile.
4. Pe holul de acces al intrării principale este amenajat un spațiu în care să fie permanent disponibile următoarele accesorii de protecție individuală: mască de protecție, mănuși de unică folosință, bonete de protecție, botoșei de protecție, halate de protecție respectiv dezinfectant.
5. În perimetrul holului de acces, fiecare persoană care urmează să acceadă în următorul perimetru (acela al sălii de mese) dezinfecteaza mânilile și se echipeaza obligatoriu cu mască, mănuși, botoșei, halat.
6. În perimetrul bucătăriei este permis accesul exclusiv echipat cu mască, mănuși, botoșei, bonetă, halat. Toate acestea sunt purtate în mod corespunzător (ex. masca acopera și nasul). Nu sunt admise niciun fel de derogări de la această regulă, iar persoanele care vor omite să se conformeze vor fi invitate să părăsească imediat incinta.
7. În fiecare perimetru în care se desfășoara activități specifice proiectului, sunt accesibile soluții de dezinfectare pentru mâini si suprafețe.
8. Atât incinta bucătăriei, cât și incinta sălii de mese sunt dezinfectate obligatoriu de 2 ori pe zi, anterior respectiv ulterior derulării activităților din cadrul proiectului.
9. La momentul livrării produselor către beneficiari, persoanele desemnate să desfățoare această activitate se echipeaza purtând în mod obligatoriu mască, mănuși, bonetă, combinezon de protecție reutilizabil, botoșei.
10. La momentul revenirii din operațiunea de livrare persoanele desemnate în vederea efectuării acestei activități vor depune măștile, mănușile, bonetele, botoșeii într-un spațiu desemnat în mod special depozitării acestor consumabile, situat în exteriorul incintei, în zona rampei acces spate. Combinezonul de protecșie este dezinfectat și depozitat într-un spațiu special amenajat.
11. La revenirea din operațiunea de livrare, conducătorul auto dezinfecteaza interiorul autovehiculului, predând cheia la finalizarea acestei proceduri.

1. Ora 8:00 – personalul angajat DGASPC/voluntarii care desfășoara activități de preparare a hranei, respectiv gestiunea magaziei de alimente.
2. Ora 9:00 – un voluntar conducător auto desemnat pentru asigurarea accesului la un mijloc de deplasare/transport în cazul unei urgențe care justifică demersul.
3. Ora 10:00 – voluntarii/personalul DGASPC care participa exclusiv la activitățile de pregătire a logisticii necesare livrării produselor către beneficiari (pregătire ambalaje, ambalare produse, stabilire trasee).
4. Ora 11:00 – voluntarii desemnați conducători auto.
5. Persoanele menționate la pct 2, pct 3, respectiv pct 4 au acces doar în perimetrul sălii de mese. Excepție de la această prevedere fac persoanele menționate la cap II pct 5, în condițiile prevăzute expres.
6. La intrarea în perimetrul sălii de mese exista o fișă de evidență zilnică a prezenței persoanelor care participă la implementarea proiectului respectiv invitați. Aceasta este completată zilnic de fiecare persoană cu drept de acces în incinta Cantinei.

1. Produsele recepționate zilnic de către reprezentantul Asociației se primește însoțită de facturi, fiind predate în copie coordonatorului de proiect.
2. Pentru produsele puse la dispoziție din stocul propriu al Cantinei, se întocmeste un document care să evidențieze acest fapt, un exemplar în copie urmând a fi predat coordonatorului proiectului.
3. Produsele eliberate zilnic din magazia de alimente se depozitează în spații special amenajate pentru procesare, astfel
- legumele și fructele în spațiile amenajate pentru curățare, spălare și tocare;
- carnea în spații pentru decongelare, spălare și porționare;
- ouăle în spațiul pentru spălare și cloraminizare;
4. Alimentele sunt procesate în recipiente de inox în spațiul dotat corespunzător pentru prepararea hranei.
5. După prepararea hranei, se opresc probe din fiecare fel de mâncare în recipient închise ermetic și se depozitează în frigiderul de probe timp de 48h.
6. Hrana preparată este ambalată în mod corespunzător, cu respectarea procedurilor de prevenire a riscurilor infectării, utilizând exclusiv ambalaje (caserole) de unică folosință
7. La încheierea procesului de preparare a hranei se curăță întregul instrumentar ultilizat, respectiv spațiile bucătăriei și se dezinfectează corespunzător.

1. Spațiul utilizat în vederea acestei activități este sala de mese.
2. Toate persoanele angrenate în această activitate poarta în mod obligatoriu mască, mănuși, bonetă, botoșei, halat.
3. Se urmăreste cu strictețe păstrarea regulilor de igienă pe parcursul întregii operațiuni de ambalare anterioară livrării produselor, atât manipularea caserolelor cât și instrumentarul utilizat.
4. Ambalajele în care sunt depozitate caserolele conținând produse destinate personalului medical mobilizat în spitale, respectiv beneficiarilor individuali aflați în carantină, sunt în mod obligatoriu de unică folosință și nu sunt returnate.
5. Cantitatea și tipul produselor alimentare distribuite sunt stabilite zilnic pentru ziua calendaristică următoare, în acest sens întocmindu-se un grafic zilnic de livrare.

1. Transportul și distribuția produselor este asigurată de către o echipă alcătuită din 2 membri, un conducător auto și o persoană desemnată în vederea livrării efective.
2. Ambii membri ai echipei sunt echipați corespunzător, purtând în mod obligatoriu mască, mănuși, bonetă, combinezon protecție, botoșei.
3. Este strict interzisă pătrunderea persoanelor desemnate în vederea livrării în incinta spitalelor, respectiv interacțiunea cu beneficiarii individuali la o distanță mai mică de 4,5 metri.
4. Echipele de livrare contacteaza telefonic, în prealabil, beneficiarii, pentru a le comunica intervalul orar aproximativ la care se vor prezenta la unitatea spitalicească/ adresa de domiciliu.
5. La sfârșitul fiecărei livrări, echipa dezinfecteaza combinezonul și arunca mănușile/botoșeii/măștile în 2 saci specifici, urmând procedura de distrugere a produselor contaminate.
6. Toate mijloacele de transport utilizate sunt dezinfectate integral la finalul zilei în spațiile interioare, prin pulverizarea de soluție dezinfectantă, cheia autoturismului fiind predată doar după parcurgerea procedurii de decontaminare.

La finalul fiecărei săptămâni, precum și al perioadei de implementare a proiectului, vor fi realizate rapoarte scrise cu privire la toate aspectele (tip și număr activități/intervenții, voluntari/angajați implicați), care va fi înaintat conducerii DGASPC Sector 6 respectiv Asociației Adi Hădean.© 2020 ActivSocial. Toate drepturile rezervate.